Recent Changes

Saturday, October 30

 1. page 9.3 En Conversa edited {http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t…

  {http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t=1&usg=__2Xjh1qBTjxIvrBsgRiUhSQbfMkE%EF%BF%BD1%EF%BF%BD} En conversa...30/10/2010=conversa...
  30/10/2010: Genial, grup, en aquests moments entreguem el treball col·laboratiu que hem dut a teme en les darreres setmanas, ha estat un veritable plaer treballar amb un equip tant fantàstic.
  Moltes gràcies, companys.
  (view changes)
  7:18 am
 2. page 9.3 En Conversa edited {http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t…

  {http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t=1&usg=__2Xjh1qBTjxIvrBsgRiUhSQbfMkE%EF%BF%BD1%EF%BF%BD} En conversa...30/10/2010=
  30/10/2010: Genial, grup, en aquests moments entreguem el treball col·laboratiu que hem dut a teme en les darreres setmanas, ha estat un veritable plaer treballar amb un equip tant fantàstic.
  Moltes gràcies, companys.
  dolors.

  30/10/10: Bones grup!
  Tal com hem acordat via mail. Donat que jo no podré connectar-me fins dimarts, la Dolors s'ecarregarà d'enviar el mail al consultor per comunicar-li l'entrega de la PAC. Ho fara aquest dissabte 30/10/10 a la tarda/nit, una vegada l'Alfred hagi pogut penjar les conclusions i li comuniqui a la Dolors.
  (view changes)
  7:18 am
 3. page 7.- Conclusions edited {CONCLUSIONS.jpg} ... nou Pla estratègic. estratègic Com vam ... Virtual de Valparaíso. …
  {CONCLUSIONS.jpg}
  ...
  nou Pla estratègic.estratègic
  Com vam
  ...
  Virtual de Valparaíso.Valparaíso (UdV). En partir
  ...
  el nostre objectiuproposit ha sigutestat millorar elsalguns dels aspectes que
  ...
  pla estratègic proposatinicial de la Institució, un document
  ...
  dèficil d'orientació cap a l'aconseguiment
  ...
  El document de referència ens explica
  ...
  de la institució alinstitució, el seu entorn
  ...
  de la institució ni interna ni externament, sinó el que semblainstitució, més aviat expresa un exercici
  ...
  i nacional.
  Amb tot això, definim

  El nostre proposit
  no nomésés definir tant sols un objectiu
  ...
  estratègic original. A mésTanmateix, apunta quatre
  Pel que fa al disseny de les fases d'aplicació del pla estratègic, les accions portades a terme al document original semblen més aviat el resultat de la posada en marxa de polítiques concretes en àmbits clau de l'activitat institucional de la UdV, que el fruit d'una anàlisi de les fases i accions necèssaries per a dur a terme l'objectiu final del pla. El document que presentem fa una definició de fases vinculada als objectius i les línies estratègiques, amb dates d'aconseguiment fixades prèviament i indicadors de mesura per cadascuna de les accions portades a terme.
  Per unaD' altra banda,
  ...
  i educatiu, hem fetfem una aposta clara per l'apoderament
  ...
  la innovació en una escala jeràrquica inversa, es a dir, de baix
  ...
  un document que a l'hora de ser més senzill, però millor estructurat, justificatpretén presentar una estructuració acurada, justificant i detallatdetallant aspectes que no incorpora el document
  Respecte els Coneixements aportats:
  En el moment d'iniciar el treball grupal els quatre membres del grup disposàvem ja d'uns coneixements previs, d'unes nocions bàsiques respecte al que és i què significa un Pla estratègic. La primera dificultat va ser en el moment d'entendre el plantejament del treball i van sorgir les primeres discrepàncies vers la línia que havíem d'adoptar.
  (view changes)
  7:13 am
 4. page 7.- Conclusions edited {CONCLUSIONS.jpg} Respecte al nou Pla estratègic. ... document poc concís concís, i detal…
  {CONCLUSIONS.jpg}
  Respecte al nou Pla estratègic.
  ...
  document poc concísconcís, i detallat, i escassament orientatamb un dèficil d'orientació a l'aconseguiment
  ...
  externament, sinó el que sembla un exercici
  ...
  tot això, el nostre grup defineixdefinim no només
  Pel que fa al disseny de les fases d'aplicació del pla estratègic, les accions portades a terme al document original semblen més aviat el resultat de la posada en marxa de polítiques concretes en àmbits clau de l'activitat institucional de la UdV, que el fruit d'una anàlisi de les fases i accions necèssaries per a dur a terme l'objectiu final del pla. El document que presentem fa una definició de fases vinculada als objectius i les línies estratègiques, amb dates d'aconseguiment fixades prèviament i indicadors de mesura per cadascuna de les accions portades a terme.
  Per una altra banda, donem categoria de Vicerrectorat a la unitat encarregada de posar en marxa el pla estratègic per tal garantir el nivell de les decisions preses i el seu alineament amb la institució en conjunt, però sense oblidar la necessitat de recolzar les accions sobre l'experiència i la voluntat de canvi del cos docent.
  Finalment, posem l'accent en dues qüestions que creiem que no són adequadament tractades al document proposat a l'assignatura. En tractar-se d'una institució amb un equip docent resistent al canvi i escassament capacitat, hem basat la nostra proposta de treball en la impregnació i l'escalabilitat per superar les resistències internes al canvi; a més, per garantir la capacitació dels membres del cos docent, administratiu i educatiu, hem fet una aposta clara per l'apoderament i la innovació de baix cap a dalt.
  ...
  un document més senzill, però millor estructurat,
  Respecte els Coneixements aportats:
  En el moment d'iniciar el treball grupal els quatre membres del grup disposàvem ja d'uns coneixements previs, d'unes nocions bàsiques respecte al que és i què significa un Pla estratègic. La primera dificultat va ser en el moment d'entendre el plantejament del treball i van sorgir les primeres discrepàncies vers la línia que havíem d'adoptar.
  (view changes)
  4:34 am
 5. page 7.- Conclusions edited ... Amb tot això, el nostre grup defineix no només un objectiu global -la creació de la Universida…
  ...
  Amb tot això, el nostre grup defineix no només un objectiu global -la creació de la Universidad Virtual de Valpaíso-, sinó objectius concrets a escala interna i externa, simplificant la definició d'objectius del pla estratègic original. A més apunta quatre línies estratègiques de treball enllaçades amb les fases de treball que es posen en marxa.
  Pel que fa al disseny de les fases d'aplicació del pla estratègic, les accions portades a terme al document original semblen més aviat el resultat de la posada en marxa de polítiques concretes en àmbits clau de l'activitat institucional de la UdV, que el fruit d'una anàlisi de les fases i accions necèssaries per a dur a terme l'objectiu final del pla. El document que presentem fa una definició de fases vinculada als objectius i les línies estratègiques, amb dates d'aconseguiment fixades prèviament i indicadors de mesura per cadascuna de les accions portades a terme.
  Per una altra banda, donem categoria de Vicerrectorat a la unitat encarregada de posar en marxa el pla estratègic per tal garantir el nivell de les decisions preses i el seu alineament amb la institució en conjunt, però sense oblidar la necessitat de recolzar les accions sobre l'experiència i la voluntat de canvi del cos docent.
  Finalment, posem l'accent en dues qüestions que creiem que no són adequadament tractades al document proposat a l'assignatura. En tractar-se d'una institució amb un equip docent resistent al canvi i escassament capacitat, hem basat la nostra proposta de treball en la impregnació i l'escalabilitat per superar les resistències internes al canvi; a més, per garantir la capacitació dels membres del cos docent, administratiu i educatiu, hem fet una aposta clara per l'apoderament i la innovació de baix cap a dalt.
  En resum, creiem que proposem un document millor estructurat, justificat i detallat que el document original.
  (view changes)
  4:32 am
 6. page 7.- Conclusions edited {CONCLUSIONS.jpg} {CONCLUSIONS.jpg} Respecte al nou Pla estratègic. Com vam esmentar a la …

  {CONCLUSIONS.jpg}
  {CONCLUSIONS.jpg}
  Respecte al nou Pla estratègic.
  Com vam esmentar a la introducció del present document, el nostre treball consisteix a la reelaboració del pla estratègic de la Universidad de Valparaíso amb l'objectiu global de crear la Universidad Virtual de Valparaíso. En partir d'una referència real, l'actual pla estratègic de la Universitat, el nostre objectiu ha sigut millorar els aspectes que creiem que fan del pla estratègic proposat un document poc concís i detallat, i escassament orientat a l'aconseguiment dels objectius plantejats. El document ens explica el resultat de l'aplicació dels objectius del pla estratègic, però no demostra tota la reflexió prèvia necessària pel disseny de l'estratègia a aplicar.
  ...
  interna ni externament.externament, sinó un exercici d'autoafirmació de la institució. En aquest
  ...
  anàlisi DAFO més orientada a la realitat per aclarir
  Amb tot això, el nostre grup defineix no només un objectiu global -la creació de la Universidad Virtual de Valpaíso-, sinó objectius concrets a escala interna i externa, simplificant la definició d'objectius del pla estratègic original. A més apunta quatre línies estratègiques de treball enllaçades amb les fases de treball que es posen en marxa.
  Pel que fa al disseny de les fases d'aplicació del pla estratègic, les accions portades a terme al document original semblen més aviat el resultat de la posada en marxa de polítiques concretes en àmbits clau de l'activitat institucional de la UdV, que el fruit d'una anàlisi de les fases i accions necèssaries per a dur a terme l'objectiu final del pla. El document que presentem fa una definició de fases vinculada als objectius i les línies estratègiques, amb dates d'aconseguiment fixades prèviament i indicadors de mesura per cadascuna de les accions portades a terme.
  (view changes)
  4:29 am
 7. page 7.- Conclusions edited {CONCLUSIONS.jpg} ... nou Pla estratègic: estratègic. Com vam esmentar a la introducció d…

  {CONCLUSIONS.jpg}
  ...
  nou Pla estratègic:estratègic.
  Com vam esmentar a la introducció del present document, el nostre treball consisteix a la reelaboració del pla estratègic de la Universidad de Valparaíso amb l'objectiu global de crear la Universidad Virtual de Valparaíso. En partir d'una referència real, l'actual pla estratègic de la Universitat, el nostre objectiu ha sigut millorar els
  aspectes que reutilitzemcreiem que fan del pla estratègic proposat un document poc concís i detallat, i escassament orientat a l'aconseguiment dels objectius plantejats. El document ens explica el resultat de l'anteriorl'aplicació dels objectius del pla estratègic, però no demostra tota la reflexió prèvia necessària pel disseny de l'estratègia a aplicar.
  Així, tot
  i aspectesestablir un conjunt d'objectius per l'estratègia de la UdV, aquests semblen arbitraris en no ser el resultat d'una anàlisi de la situació objectiva de la institució al seu entorn i de manera interna. No existix una anàlisi estructurada de les debilitats i fortaleses de la institució ni interna ni externament. En aquest sentit, el nostre grup afegeix una anàlisi DAFO per aclarir l'origen dels objectius plantejats, i aporta dades per il·lustrar la situació de debilitat de la UdV a escala regional i nacional.
  Amb tot això, el nostre grup defineix no només un objectiu global -la creació de la Universidad Virtual de Valpaíso-, sinó objectius concrets a escala interna i externa, simplificant la definició d'objectius del pla estratègic original. A més apunta quatre línies estratègiques de treball enllaçades amb les fases de treball
  que s'hanes posen en marxa.
  Pel que fa al disseny
  de millorar.les fases d'aplicació del pla estratègic, les accions portades a terme al document original semblen més aviat el resultat de la posada en marxa de polítiques concretes en àmbits clau de l'activitat institucional de la UdV, que el fruit d'una anàlisi de les fases i accions necèssaries per a dur a terme l'objectiu final del pla. El document que presentem fa una definició de fases vinculada als objectius i les línies estratègiques, amb dates d'aconseguiment fixades prèviament i indicadors de mesura per cadascuna de les accions portades a terme.
  Finalment, posem l'accent en dues qüestions que creiem que no són adequadament tractades al document proposat a l'assignatura. En tractar-se d'una institució amb un equip docent resistent al canvi i escassament capacitat, hem basat la nostra proposta de treball en la impregnació i l'escalabilitat per superar les resistències internes al canvi; a més, per garantir la capacitació dels membres del cos docent, administratiu i educatiu, hem fet una aposta clara per l'apoderament i la innovació de baix cap a dalt.
  En resum, creiem que proposem un document millor estructurat, justificat i detallat que el document original.

  Respecte els Coneixements aportats:
  ...
  havíem d'adoptar. Se'ns
  Se'ns
  demanava en
  ...
  seus inicis. D'entrada
  D'entrada
  vam optar
  ...
  una diagnosi complertacompleta de la
  ...
  nou pla estratègic.Totestratègic.
  Tot
  seguit ens
  Una següent fase seria la concreció dels indicadors per poder-ne fer l'avaluació del Pla estratègic i la temporalització idònia amb una durada de quatre cursos.
  Des de l'inici ens vàrem marcar un objectiu comú, que aquest pla estratègic fóra un instrument vàlid i realista per a dur a terme la creació de la Universitat Virtual en l'àmbit de la Universitat de Valparaíso.
  (view changes)
  4:26 am
 8. page 9.3 En Conversa edited {http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t…

  {http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t=1&usg=__2Xjh1qBTjxIvrBsgRiUhSQbfMkE%EF%BF%BD1%EF%BF%BD} En conversa...
  30/10/2010=
  conversa...30/10/2010=
  30/10/10: Bones grup!
  Tal com hem acordat via mail. Donat que jo no podré connectar-me fins dimarts, la Dolors s'ecarregarà d'enviar el mail al consultor per comunicar-li l'entrega de la PAC. Ho fara aquest dissabte 30/10/10 a la tarda/nit, una vegada l'Alfred hagi pogut penjar les conclusions i li comuniqui a la Dolors.
  (view changes)
  3:32 am
 9. page 9.3 En Conversa edited [[image:http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1A…

  [[image:http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t=1&usg=2Xjh1qBTjxIvrBsgRiUhSQbfMkE
  width="69" height="105"]] En conversa...= 30/10/2010
  {http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoQsI_NtIeFOYNOKqCUGwIMOYwQMVfiDn3Lgf9ZMAY-fa1ArY&t=1&usg=__2Xjh1qBTjxIvrBsgRiUhSQbfMkE%EF%BF%BD1%EF%BF%BD} En conversa...
  30/10/2010=
  30/10/10: Bones grup!
  Tal com hem acordat via mail. Donat que jo no podré connectar-me fins dimarts, la Dolors s'ecarregarà d'enviar el mail al consultor per comunicar-li l'entrega de la PAC. Ho fara aquest dissabte 30/10/10 a la tarda/nit, una vegada l'Alfred hagi pogut penjar les conclusions i li comuniqui a la Dolors.
  Moltes gràcies a tots!!!
  Felicitats per la feina feta!!!
  :-D
  bel

  Ei, Dolors, recorda suprimir aquesta pàgina en el moment de lliurar la PAC!.
  marta
  ...
  Epppp, no em sembla bé que hagi desaparegut del context tota la fitxa sintetitzada de la UdV. Havíem consensuat que la salvàvem!.
  25/10/10
  ...
  d’avui a l’skype.__l’skype.
  Ja que ens queda poquet temps hem arribat a la conclusió que les trobades seran més profitoses si les fem de manera asíncrona, es a dir, bé per correu electrònic o aprofitant el fil de discussió de la wiki.
  Hem intentat fer una nova enumeració de les pàgines per tal que s’adeqüin més al disseny del pla estratègic. Així doncs, si us sembla a tots quedarà estructurat de la següent forma:
  (view changes)
  3:31 am

More