DIRECCIÓ DE LA FORMACIÓ AMB L'ÚS DE LES TICs.

Situació d'aplicació en l'àmbit Universitari.

El cas de la universitat de Valparaíso (Xile)

Reelaboració del pla estratègic de la UdV.

pla_estrategic.jpg
Grup EnFormat


Curs 2010/2011

Assignatura: Direcció de la formació amb l'ús de les TIC

Consultor: Miguel Angel Comas Parra

Màster en Educació i TIC (UOC)