home

DIRECCIÓ DE LA FORMACIÓ AMB L'ÚS DE LES TICs.

Situació d'aplicació en l'àmbit Universitari.

El cas de la universitat de Valparaíso (Xile)

Reelaboració del pla estratègic de la UdV.

pla_estrategic.jpg
Grup EnFormat


Curs 2010/2011

Assignatura: Direcció de la formació amb l'ús de les TIC

Consultor: Miguel Angel Comas Parra

Màster en Educació i TIC (UOC)