Direcció de la formació amb l'ús de les TICs
Situació d'aplicació en l'àmbit universitari. El cas de la universitat de Valparaíso, Xile. data de lliurament: 30/10/2010Consultor: Miguel Angel Comas Parra

PAC 1 ENUNCIAT PAC 1NOM DEL GRUP: EnForm@t


Membres del grup:
Alfredo José Charques Calderon
M.Dolors Corretgé Bergua
Marta Mallarach Macias
M.Bel Palou Vives

ACORDS GRUPALS:


external image images?q=tbn:JNWAc4hqbWJArM:b

Reglament intern de funcionament del grup
a. Per establir acords i prendre decisions ho farem per consens, i en cas de no existir passarem a la votació democràtica acceptant la decisió presa per majoria absoluta dels membres del grup.
b. Davant d'un possible conflicte intern, se seguiran els següents passos: primer es definirà el problema, a continuació es generaran alternatives, se n'escollirà una i es farà operativa. Un cop dut a terme aquest procés, en cas de que el conflicte segueixi sense resoldre's, es demanarà ajuda al consultor.
c. Quan s’hagi de consensuar algun punt en comú donarem resposta com a màxim en 48 hores sinó la resta del grup prendrà la decisió.
d. Si algun membre del grup no se’n surt amb la seva tasca ho comunicarà a la resta del grup el més aviat possible per tal d'ajudar-nos i recolzar-nos mútuament.
e. Abans d’enviar el document definitiu tot el grup el revisarà i cada membre donarà la seva aprovació.
Tipus i freqüència de connexió a l’espai de treball de grup
a. La connexió asíncrona es realitzara per mitjà de l'espai de debat del grup n.3 a l'aula i del document gdoc.

b. La connexió síncroma des de l'skype serà setmanal (els dilluns a les 17.30 hores).

c. Si algun membre del grup no es pot connectar o s’ha d’absentar per imprevist ho haurà de comunicar a la resta del grup quan abans millor i la feina es repartirà entre la resta dels membres de la manera més equitativa possible.
d. La resposta als missatges de grup intentarà ser diària o com a màxim en 48 hores.

Funció dels canals de comunicació
a. Espai de debat: serà el principal canal de comunicació asíncrona del grup i on es produiran gran part de les converses formals. L’utilitzarem per a intercanviar informació referent al procés de treball i comunicar qualsevol idea, suggeriment, problema o incident que sorgeixi durant el treball en grup i que faci referència a ell, intentant no incloure missatges amb continguts innecessaris o de caràcter personal.
b. Espai de treball: espai creat en format google docs situat en la següent adreça: https://docs.google.com/Doc?docid=0AcBn0btMV8hnZGdtdHRucnFfNjB0OTZwNXhneA&hl=ca serà l’espai on s’elaborarà i editarà el contingut del treball de manera conjunta.

Descripció dels rols i funcions dels membre del grup
a. Coordinador: facilitar la tasca de seguiment del grup: calendari, acords presos, reconduir situacions... Part logística. Bel

b. Facilitador: Donar suport a les diferents tasques distribuïdes al grup. Part pedagògica. Dolors

c. Corrector: Revisarà el document final, corregirà faltes ortogràfiques, de terminologia o de redactat i donarà coherència lingüística al text. Alfred

d. Maquetador: Ajuntarà les diverses parts del treball, farà l’índex i la portada i donarà format al treball. Marta
Format del treball
De cara a la presentació final del treball valorarem si fer-ho en un site o una wiki, segons s'adapti millor als continguts i materials treballats.

En relació al calendari d’activitats
a. S’elaborarà un calendari de temporalització i planificació de les tasques de grup.
b. S'acabaran les tasques quatre dies abans de la data de lliurament per tenir temps a revisar-les, afegir comentaris i realitzar els darrers canvis, així com per donar espai per a resoldre imprevistos.
c. S’establiran dates d’entrega parcials dins de l'activitat tals com: lectura individual, posada en comú, elaboració de conclusions, etc.

Actituds que han de regir el funcionament del grup
Compromís: lliurar els treballs en les dates proposades, participar en l’elaboració de les tasques, comunicar-se amb freqüència, comprometre’s a dedicar un temps regular per a l’elaboració dels treballs.
Constància: no es deixaran les tasques pel final sinó que es realitzarà una feina contínua que anirà evolucionant poc a poc.
Respecte: oferirem mostres de suport i agraïment als companys. Crearem un clima de respecte i confiança en el grup per tal d’afavorir la feina i fer-la més efectiva.
Ajuda: si algun membre té carències en algun aspecte l’ajudarem a sortir- se’n.
Comunicació: parlarem i ens comunicarem davant les noves propostes o problemes que puguin sorgir. Serà important fer un adequat intercanvi d’informació per a que tots tinguem accés a la mateixa informació. Els missatges per mail els enviarem amb còpia a tots els components del grup.
Estratègies metodològiques
L’ estratègia proposada és el treball cooperatiu. Tots els membres treballarem mitjançant el gdocs en base a informació prèvia, treball sincrònic i asincrònic, pluja d' idees i recolzament mutu.
Modificació d’acords
Els acords citats són flexibles i a mesura que es vagi avançant la feina es comprovarà si són adequats. Qualsevol membre del grup podrà proposar un canvi en aquests acords, sempre que ho consideri necessari i sigui aprovat per la resta de companys del grup.
Llengua del treball
Tant la llengua emprada en el treball com la que utilitzarem per a comunicar-nos entre els membres del grup serà el català.

TAULA DE PLANIFICACIÓ TEMPORALITZADA

external image images?q=tbn:ANd9GcQBkpluDVXCFRbbdERyOJYaEvboKPyzsvoROsI0sVX82o_6MEk&t=1&h=157&w=237&usg=__2a-TYqDkbU4u1pEmBOY9dZrN6YA%EF%BF%BD5%EF%BF%BD


(veure el document d'excel)


El cas de la Universitat de Valparaíso. Xile.


external image File?id=dgmttnrq_65gv7772f4_b
external image File?id=dckpg9p9_23dnvps6c2_b