universidad_catolica_de_valparaiso.jpg
UNIVERSITAT DE VALPARAÍSO (CHILE)


FITXA DE CONTEXTUALITZACIÓ :


ELEMENTS D' ANÀLISI

DESCRIPCIÓ

TRETS IDENTITARIS
(Missió)
La Universitat de Valparaíso és una Institució d'educació superior, estatal, pública, complexa, que s'inspira en principis com la tolerància, el pluralisme i el pensament lliure de tuteles religioses o polítiques i ideològiques, i la seva actuació es fonamenta en una actitud racional ètica, però alhora reflexiva, creativa i innovadora.
La Universitat de Valparaíso desenvolupa i gestiona el coneixement integrat, amb presència regional, nacional i internacional, amb un aportament significatiu al coneixement, la cultura i el patrimoni. Orientada en la innovació, està reconeguda públicament com una de les universitats regionals més importants del país amb un procés d'internacionalització constant i creixent i la incorporació al món globalitzat.
OFERTA DOCENT ACTUAL
 • 33 carreres en horari diürn
 • 3 carreres en horari de vespre ( estudiants que treballen )
 • Titulació doble de Negocis Internacionals (Valparaíso & San Diego)
 • 9 programes de Magister: Filosofia, Història, Gestió d'organitzacions, Gestió Jurídica, Ciències Biològiques, Oceanografia, Estadística, Gestió Famacèutica, Farmàcia assistencial i Anàlisis Clínic.
 • Programes de Doctorat (Biologia Molecular i Neurociència, Ciències empresarials).
 • Programes de Diplomat en Odontologia, Prevenció de Riscos, Filosofia, Història, Gestió, Psicologia, Cinema i Arquitectura.
INVESTIGACIÓ
Es fomenta la investigació en totes les àrees del coneixement i la seva estratègia de desenvolupament està vinculada al suport sostingut pel Fons d'Investigació Intern de la Direcció d'Investigació i Postgrau, DIPUV .
OBJECTIUS GENERAL
Iniciar un procés de planificació que tendeixi a la formulació d'un sistema formal d'educació no convencional i a distància que promogui la creació de la Universitat Virtual a la Universitat de Valparaíso.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • Desenvolupar en la modalitat no convencional: activitats i programes educatius per a l'educació superior, universitats, instituts professionals, centres de formació tècnica...de manera complementària sense perjudici de continuar amb aquells programes que s'ofereixen en la forma tradicional o presencial.
 • Generar ambients virtuals atractius en una plataforma computacional amb l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Dissenyar, crear i oferir programes en educació virtual.
 • Lliurar coneixements específics i complementaris, per mitjà de les TIC, tant en la seva forma presencial com en les formes no convencionals, virtual i a distància.
OBJECTIUS TRANSVERSALS
 • Creació d'un impacte positiu en la docència i la disminució de la taxa de repetició
 • Evitar l'abandonament en carreres i programes de pre-grau.
 • Assolir una major cobertura educativa, un efecte multiplicador en el procés d'ensenyament-aprenentatge,
 • Crear en forma creixent equips interdisciplinaris.
 • Usar de manera adequada i eficient les noves tecnologies de la informació i la comunicació,
 • Desenvolupar i investigar noves metodologies d'aprenentatge i ensenyament vinculades amb els processos tecnològics educatius.
ACTORS IMPLICATS
 • Creació de la Direcció General d'Educació Virtual, unitat acadèmicoadministrativa depenent de la Rectoria de la UdV.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA UdV
 • Gestió Institucional: Un sistema de gestió que doni respostes eficaces i eficients als seus grups d'interès.
 • Docència de Pregrau: Una formació d'excel·lència orientada a afavorir la projecció professional.
 • Docència de Postgrau: Desenvolupament del coneixement a través de la Investigació i l'especialització en la formació professional articulant programes de pregrau i postgrau en un marc d'educació contínua.
 • Investigació: Desenvolupament del coneixement en l'amplitud disciplinar que abasta l'activitat de la universitat, aportant al desenvolupament del país a través de la investigació i la innovació.
 • Vinculació amb el medi: un model d'Universitat que satisfaci els interessos del medi disciplinar, artístic, tecnològic, productiu, professional i social a través d'aportacions concretes al seu desenvolupament.


La Universitat de Valparaíso (UV) neix l'any 1981 com a ens derivat de la Universidad de Chile, després d'un procés de descentralització de les universitats regionals iniciat a finals dels anys 60 del segle XX, i culminat l'any 1981. La UV és una institució d'educació superior, estatal i pública, que té com a inspiració de la seva acció docent valors com la tolerància, el pluralisme i el pensament lliure, el laicisime, i la llibertat política i ideològica. Des d'aquest punt de vista, la seva actuació es fonamenta en una actitud racional ètica, però a l'hora reflexiva, creativa i amb esperit innovador.

Organitzada al voltant de tres campus universitaris -San Felipe, Santiago i Valparaíso-, i un Centre de Formació Tècnica -Viña del Mar-, i 9 facultats, la Universitat compta amb més de 14.000 estudiants, i ofereix 33 carreres en horari diürn; 3 carreres en horari de vespre (estudiants que treballen); una titulació doble de Negocis Internacionals -Valparaíso amb San Diego-; 9 programes de Màster en ciències socials, però també en ciències naturals i aplicades; 3 programes de doctorat -Biologia Molecular i Neurociència, i Ciències Empresarials-, i 8 programes de Diplomat.

La Universitat de Valparaíso desenvolupa i gestiona el coneixement integrat, amb presència regional, nacional i internacional, amb un aportament significatiu al coneixement, la cultura i el patrimoni. Orientada en la innovació, està reconeguda públicament com una de les universitats regionals més importants del país amb un procés d'internacionalització constant i creixent i la incorporació al món globalitzat.

És una de les dues universitats públiques regionals de la V Regió Xilena, Valparaíso. L'altra universitat regional que forma part del sistema és la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, que imparteix 11 titulacions universitàries de l'àmbit de les Humanitats i que compta amb uns 11.000 estudiants matriculats.

A més, la Universidad de Valparaíso competeix amb vuit universitats privades a l'àmbit de la cinquena regió xilena, algunes d'elles com ara DUOCUC Universidad Católica amb 48.000 estudiants matriculats, és a dir, més de tres cops el nombre d'alumnes de la UV. Dins del seu context regional, doncs, la UV podria ser considerada com una universitat de tamany mitjà.

Públiques

Nombre d'estudiants
Any de Fundació

Univesidad de Valparaíso
14.000
1911

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
10.755
1948

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
13.149
1925

Universidad Técnica Federico Santa María
14.299
1931

Universidad de Aconcagua
SD
1990

Universidad de Viña del Mar
SD
1988

Universidad Adolfo Ibáñez
6.870
1988

Universidad del Mar
21.000
1989

Universidad Marítima de Chile
SD
SD

DUOCUC Universidad Católica
48.000
1968
A continuació, presentem un seguit de taules extretes del ranking de qualitat de les Universitats Xilenes publicat l'any 2009.

Com veiem, la UV no es troba entre les principals universitats xilenes pel que fa als nivells d'investigació, professorat d'èlit, o el nombre d'estudiants excel·lents (mateos) que n'hi ha a les seves aules. De fet, tant la Universidad Técnica Federico Santa María, com la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, totes dues universitats privades de la V Regió xilena, es troben situades entre les 10 primeres universitats xilenes en aquest tres àmbits.

RANKING_UNIVERSIDADES_DE_CHILE_EN_BAJA_Page_05.jpg
RANKING_UNIVERSIDADES_DE_CHILE_EN_BAJA_Page_06.jpg


RANKING_UNIVERSIDADES_DE_CHILE_EN_BAJA_Page_.jpg