INTRODUCCIÓ

planEstrategico.jpg

La formació permanent és una necessitat vital en una societat que està en constant procés de canvi i transformació. En aquest àmbit, les noves tecnologies de la informació i la comunicació possibiliten un nou model d’ensenyament-aprenentatge inclusiu sense limitacions espaials i temporals.
Davant d’aquest repte, la Universitat de Valparaíso (UdV), es planteja implementar un sistema de docència complementària a la tradicional introduint programes d’educació virtual, emprant metodologies flexibles que recolzin els processos d’aprenentatge amb la utilització de les TICs.
Aquesta iniciativa implica establir una Pla estratègic amb la finalitat d’afavorir la seva implementació i assolir l' excel·lència educativa.

Com equip directiu de la UdV, tenim l'encàrrec ministerial d'elaborar un Pla estratègic i desenvolupar-lo amb l'objectiu que aquest pla sigui un instrument vàlid, realista que tingui en compte el repte que suposa la introducció de les TIC per a l'organització.